załóż konto
Ilość produktów: 0 szt.
wartość zakupów: 0,00 PLN  

Betadrin krople do nosa 10ml

Nazwa: Betadrin WZF
Postać: krop.do nosa,roztwór
Dawka: (1mg+0,33mg)/ml
Opakowanie: 10 ml (butelka)
Skład:

1 ml roztworu zawiera 1 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum) i 0,33 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Działanie: Betadrin? WZF zawiera dwie substancje czynne:- przeciwhistaminową - difenhydraminę,- a- adrenomimetyczną - nafazolinę.W wyniku ich działania usuwane są objawy nieżytu błony śluzowej nosa takie jak: katar, uczucie zatkanego nosa, zaczerwienienie, obrzęk z upośledzeniem drożności jam obocznych nosa przede wszystkim jeśli ich przyczyną jest alergia
Wskazania:

 Ostre stany zapalnebłony śluzowej nosa

 Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznegoalergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia

Betadrin WZF działa objawowo i jest przeznaczony do leczenia doraźnego.


:

 Nadwrażliwość na difenhydraminy chlorowodorek, nafazoliny azotan, pochodne imidazolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

 Jaskra z wąskim kątem

 Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne


Działania niepożądane:

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu: [bardzo rzadko (< 1/10 000)].

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania - hiperglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

- bóle i zawroty głowy,

- senność,

- niepokój.

Zaburzenia serca

- zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe

- nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

- nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- nadmierne pocenie się.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- osłabienie.

Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych, brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian, ból są wskazaniem do odstawienia produktu.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do miejscowych zmian w nabłonku związanych z jego niedotlenieniem (pogarszających rokowanie), a także do tzw. efektu „z odbicia” (patrz również punkt 4.4).


Interakcje:

Stosowanie produktów zawierających nafazolinę u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilić jej działanie skurczowe na naczynia krwionośne.

Jednoczesne stosowanie z nafazoliną inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) może prowadzić do wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.


Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 godzin. Produktu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.


Dawkowanie (dorośli): do nosa - 1-3 krople co 4-6 godzin
Dawkowanie (dzieci): powyżej 6 roku życia do nosa - 1-3 krople co 6 godzin
Środki ostrożności:

Betadrin WZF przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo na błonę śluzową nosa.

Wprawdzie ogólnoustrojowe działanie składników produktu po podaniu do nosa jest bardzo mało prawdopodobne, jednak należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. w nadczynności tarczycy oraz w przeroście gruczołu krokowego i w wieku podeszłym. Pacjenci powinni być poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnych wskazujących, że nafazolina mogła zostać wchłonięta układowo, należy zaprzestać stosowania produktu.

Nie zaleca się stosowania produktu u niemowląt i dzieci do 6 lat z powodu trudnych do przewidzenia, a potencjalnie niebezpiecznych działań niepożądanych.

Stosowanie produktu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 godziny jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia” (patrz również punkt 4.8), prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do jatrogennego nieżytu nosa (rhinitis medicamentosa), a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku lek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


Prowadzenie pojazdów:

Betadrin WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Przedawkowanie:

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie produktu u małych dzieci może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii, śpiączki, długotrwałego rozszerzenia źrenicy. Znaczne przedawkowanie lub przypadkowe spożycie doustne, szczególnie u dzieci, może spowodować wystąpienie nadmiernego uspokojenia z sennością, obniżeniem temperatury ciała, zwolnieniem czynności serca oraz wahaniami ciśnienia krwi i zapaścią.

Nafazolina może również powodować spadki ciśnienia o charakterze wstrząsowym, tachykardię. Leczenie objawowe.


Ciąża:

Ciąża

Betadrin WZF może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania substancji czynnych produktu do mleka kobiecego. U kobiet karmiących piersią Betadrin WZF należy stosować ostrożnie.


Klienci, którzy kupili: Betadrin krople do nosa 10ml, kupili również:

Aspargin 50 tabletek

Aspargin 50 tabletek

ASPARGIN stosowany jest w celu uzupełnia w organizmie obniżony poziom magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Wspiera pracę całego układu sercowo-naczyniowego, nerwowego a także nadzoruje działanie w przewodzeniu nerwowo-mięśniowym.

4,49 PLN

Zamów
Wszystkie podane ceny, są cenami brutto w polskiej walucie. Akceptujemy płatności nastepującymi nośnikami.