załóż konto
Ilość produktów: 0 szt.
wartość zakupów: 0,00 PLN  

Informacje prawne

Informacje dot. właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego:


Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
tel: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43
fax: (12) 422 75 52 email: [email protected] lub [email protected]

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 52, 3-300 Nowy Sącz
tel: (18) 443 40 16
fax: (18) 443 71 76
email: [email protected]Informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot:
  • przepisów krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania
  • celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE;
  • ryzyka związanego z produktami leczniczymi nabywanymi nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet
należy szukać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego: www.gif.gov.pl/bipRejestr:
  • zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
  • zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych
  • udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych
dostępny jest TUTAJZezwolenie:

Zezwolenie można pobrać TUTAJ.


Farmaceuci odpowiedzialni za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego: mgr Renata Suwała, mgr Elżbieta Zarębska.

Wszystkie podane ceny, są cenami brutto w polskiej walucie. Akceptujemy płatności nastepującymi nośnikami.