załóż konto
Ilość produktów: 0 szt.
wartość zakupów: 0,00 PLN  

Zwroty i reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Jednocześnie zgodnie z ustawą Prawa Farmaceutycznego art. 68 poz. 3l oraz 3m, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego, zwracanego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.


Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem powodu reklamacji powinny być przesyłane pocztą email na adres:

Rozpatrzenie reklamacji Klienta przez Aptekę internetową następuje w okresie do 7 dni oraz w przypadku jej przyjęcia następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot płatności za produkt. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Apteka internetowa.

W szczególnych przypadkach termin rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony, o czym Klient będzie poinformowany przez Aptekę internetową wraz z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

Przy odbiorze paczki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdzie opakowanie nosi ślady znacznego uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia. W obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Apteką internetową w celu wyjaśnienia całej zaistniałej sytuacji. Uwaga! Sprawdzenie towaru przy odbiorze jest niezbędnym i koniecznym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

Zwroty pieniędzy za brakujące produkty w przesyłce, nadpłaty lub pozostałe należności podlegające zwrotowi Klientom Apteki internetowej są wypłacane przelewem na podane przez Klienta konto bankowe w Polsce.

Kupującemu jako konsumentowi również przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Należy osobiste złożyć lub wysłać listem poleconym odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia wydania mu towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot towaru jest na koszt Kupującego. Apteka internetowa poświadcza na piśmie zwrot towaru i zwraca zapłatę - o ile została już dokonana.

W przypadku zwrotu produktów należy odesłać go w nienaruszonym stanie, w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z paragonem lub fakturą VAT. Odstąpienie od zawartej umowy nie dotyczy sytuacji, w których:

  • towar lub jego opakowanie zostało uszkodzone lub naruszone
  • w innych przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
Wszystkie podane ceny, są cenami brutto w polskiej walucie. Akceptujemy płatności nastepującymi nośnikami.