załóż konto
Ilość produktów: 0 szt.
wartość zakupów: 0,00 PLN  

Alantan maść 0,02 g/g 30g

Alantan maść to produkt o działaniu przeciwzapalnym, ściągającym oraz nawilżającym. Stosowany przy bardzo trudno gojących się oparzeniach i ranach. Produkt zalecany jest również przy przewlekłych stanach zapalnych skóry wraz z towarzyszącym im złuszczaniem i rogowaceniem
Nazwa: Alantan
Postać: maść
Dawka: 0,02 g/g
Opakowanie: 30 g
Skład:

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum).

Produkt leczniczy zawiera lanolinę, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Wskazania:

 Leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),

 Leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry).

 Leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.


:

Nie stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na alantoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1., - do oczu,

- na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.


Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected]


Interakcje:

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.


Dawkowanie:

Produkt leczniczy Alantan w postaci maści jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Delikatnie nanosić maść na chorobowo zmienione miejsca od 2 do 3 razy na dobę.

Można nałożyć niewielką ilość maści na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunki należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.


Środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na skórze w miejscu stosowania produktu (zaczerwienienie, uczucie swędzenia) należy przerwać stosowanie produktu i zastosować leczenie objawowe.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Prowadzenie pojazdów:

Nie stwierdzono wpływu produktu Alantan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Przedawkowanie:

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

W razie przypadkowego połknięcia maści należy zastosować leczenie objawowe.


Ciąża:

Brak danych na temat stosowania produktu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Klienci, którzy kupili: Alantan maść 0,02 g/g 30g, kupili również:

Wszystkie podane ceny, są cenami brutto w polskiej walucie. Akceptujemy płatności nastepującymi nośnikami.